Klimpfjälls stugägareförening

Sophus

I Klimpfjäll finns tre sophus med totalt 96 platser. De byggdes 2009 för att underlätta hanteringen av soptunnor för fritidshusen.

Sophusen hittar ni på:
- Fjällstigen
- Durrenjocksvägen (fullt)
- Kultsjövägen

Beställning av en plats gör ni i formuläret som finns under fliken "Medlemskap". När ni får bekräftelse på beställningen får ni också instruktioner om plats och numrering av er soptunna.

Beställning av en soptunna gör ni hos Vilhelmina kommun. Där beställer ni även storlek på tunnan.

Tömning av tunnan sker enligt Vilhelminas kommuns turer. När ni vill att soptunnan ska tömmas ska den vara placerad på er plats, med handtaget vänt utåt. Sopköraren ställer tillbaka den med handtaget inåt.

Målningen avklarad vid bygget av sophusen augusti 2009.