Klimpfjälls stugägareförening

Ansökan om medlemskap, anmälan av e-postadress och beställning av plats i sophus.

 

Fyll i formuläret och skicka.

> Information till medlemmar

 

Klimpfjälls Stugägareförening bildades 2004. Syfte och mål för föreningen är att främja bygden genom att stödja näringsidkare, föreningar, friluftsliv mm. Vara ett gemensamt språkrör vid kontakter med kommun, länsstyrelse m.fl.

För att nå dessa mål krävs att vi tillsammans aktivt jobbar för detta.

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsaviften för stugägare är 200kr/år. Ni betalar den till BG 5482-2192 eller Swish 123 115 90 29.

 

STÖDMEDLEM
Är ni ofta i Klimpfjäll eller dess omnejd så går det bra att stödja oss genom att vara stödmedlem. Att vara stödmedlem kostar 100 kr/år.

Uppge namn, e-postadress (alt. adress) och att ni är stödmedlem.

 

Namn:

Mail adress:

Adress i Klimpfjäll:

Fastighetsbet i Klimpfjäll:

Bostadsadress:

Postnr och ort

Tel.nr:

Ditt meddelande: