Klimpfjälls stugägareförening

Ansökan om medlemskap, anmälan av e-postadress och beställning av plats i sophus.

 

Fyll i formuläret och skicka.

 

Namn:

Mail adress:

Adress i Klimpfjäll:

Fastighetsbet i Klimpfjäll:

Bostadsadress:

Postnr och ort

Tel.nr:

Ditt meddelande: