Klimpfjälls stugägareförening

FISKEKORT

 

FJÄLLFISKE
Fiskekort till Länsstyrelsens fiskevatten köper ni på Hotell Klimpfjäll eller på Internet.
För köp på Internet går ni in på www.natureit.se och klickar på Fiske.
På Länsstyrelsens hemsida finns även Fiskeguiden.
 
KULTSJÖN
Fiskekort till Kultsjön kan ni köpa hos Klimpfjällshandlarn och Kultsjögården.
Numera även via Internet på https://kultsjonfvo.se/